Festa de la Puríssima

Estem en temps d’Advent, temps de preparació per la gran festa de Nadal. No obstant, l’Església posa a la nostra consideració, el dia 8 de desembre de cada any, la Immaculada Concepció, el misteri segons el qual la Mare de Déu va ser concebuda lliure pecat original.                                                232879

Aquesta es una de les festes mes boniques i simpàtiques de tot l’any litúrgic.

Nou mesos més tard, el 8 de setembre, dia de la nativitat de la Mare de Déu, se’n celebrà el naixement.

Probablement que, mes d’una vegada, ens haurem preguntat: en que consisteix aquest privilegi que celebrem avui? La resposta pot ser, amb les mateixes paraules que ho va dir el Papa Pius IX, en declarar com a dogma de fe la Immaculada Concepció: “La benaurada Mare De Déu, des del primer instant de la seva concepció, per una gràcia i un favor singular de Déu tot poderós, en virtut dels mèrits de Jesucrist, Salvador del llinatge humà, va ser preserva intacta de tota màcula de pecat original” (E.C, nº 491)

QUE TINGUEM UNA BONA FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ!