Els temps durant l’any

Anomenat també Temps Ordinari. Es el tercer Període Litúrgic de l’ Església Catòlica.

Són els Diumenges compresos entre després de la Pentecosta i l’Advent (Nadal) Solen ser 33 a 35

També hi estan compresos uns 4 o 5 diumenges d’abans de la Quaresma.

Durant aquest temps se celebra alguna festivitat rellevant.

Com per exemple: L’assumpció

L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU – 15 D’AGOST

Quan Jesús, el dia de la seva Ascensió, va pujar al cel, hi va preparar un lloc digne per la seva mare, Maria, per quant hi arribés. Amb quina delicadesa el devia preparar ! Van passar uns anys, i avui va ser el dia que celebrem la seva mort i la seva assumpció al cel. Con ens diu l’Església en l’ofici diví: Avui és el dia gloriós en que la Verge Maria, Mare de Déu, va pujar al cel. Tots la lloem i li diem: Beneïda sou Vós entre totes les dones i beneit es el fruit del vostre ventre”

L’Església, també en el ofici diví, diu a Maria: “Reina i Verge mereixedora de tota lloança, entre al Palau del Rei etern”.

Maria entra amb tota solemnitat al palau del rei etern. Hi és rebuda per Pare, com a filla predilecta, per Jesucrist, que esperava la seva vinguda, com a Fill, fruit de les seves entranyes virginals, per l’Esperit Sant, per Sant Josep, el seu espòs, que feia anys que ella no el veia, pels patriarques, pel cor dels Angels i per tota la cort celestial. Quina rebuda mes solemne i emocionant! Després de la rebuda de Jesús, la rebuda mes solemne ha estat la de la gloriosa Verge Maria.

En contemplar la gran rebuda que va tenir Maria quant va arribar al cel, podem fer memòria de la rebuda que donar moltes mares al seu fill, que c¡venia de la guerra civil; havien estat tres anys patint i sense veure’ls. Per tot el carrer se sentien uns grans crits de “mare, mare” i la resposta “fill meu, fill meu, fill meu” Desprès tots dos es desfeien en grans abraçades i molt petons, plens de joia i alegria. Més o menys així devia ser l’arribada de Maria la Cel.

Com ens diu el para Pius XII en la declaració del dogma de l’Assumpció de Maria, ella va ser portada ala glòria del cel en cos i ànima. Aquest papa va declarar dogma de fe que Maria va pujar en cos i ànima el cel, el dia 1 de novembre de 1950.

Sant Joan Damascè diu amb una eloqüència vehement:

“Calia que aquella que en el part havia conservat intacte la virginitat, també desprès de la mort  conserves incorrupte el seu cos.

Calia que aquella que havia dut en el seu ventre, com un infant, el creador, habités els tabernacles divins.

Calia que aquella que el Pare havia fet la seva esposa, s’estigués a les cambres del cel.

Calia que aquella que havia vist el seu Fill a la creui que havia tingut a la falda aquell que, ja en néixer, havia hagut d’esquivar la persecució, veies aquest Fill assegut a la dreta del Pare.

Calia que la Mare de Déu posseís el que és propi Fill i que totes les criatures la veneressin com a mare i ensens serventa de Déu “.

Maria va pujar al cel en cos i ànima perquè Déu l’ha adornada de gracies i privilegis, i, com ella mateixa ens diu en el Magníficat, el Totpoderós ha obrat en ella meravelles, i ella ha correspost fent sempre la voluntat de Déu i estimant de veritat el seu Fill.

Diu Sant Agustí: Més important és per a Maria haver estat deixeble de Crist que haver estat mare de Crist. Maria era benaurada perquè abans de portar-lo en el seu si maternal, el porta ja en el seu esperit. Maria es benaurada perquè va escoltar la paraula de Déu i la va posar a la pràctica; perquè va guardar la veritat en el seu esperit amb més cura que la carn en el seu si maternal. Val més el que porta en la ment que el que porta en el seu ventre.

Sant Maximilià Maria Kolbe, que va donar la vida tot oferint-se per salvar la d’un pare de família en el camp de concertació de Auschwitz, el 14 d’agost de 1941, diu en una de les seves cartes referint-se a Maria : “Deixem que ella ens condueixi, que ens dugui de la mà, visquem tranquils i en pau sota el seu guiatge: Ella preveurà totes les nostres coses, per totes proveirà, socorrerà promptament les nostres necessitats espirituals i corporals, ella apartarà de nosaltres les dificultats i les angoixes.” –

Maria és un bon model per a les nostres comunitats cristianes

– Va saber estar en la comunitat.

– Va escoltar i obeir la Paraula.

– Va lloar Déu amb entusiasme en el Magníficat.

– Va romandre ferma al peu de la creu, unint-se amb la seva pròpia ofrena al sacrifici pasqual del seu Fill.

– Va ser la persona que més en comunió va estar amb Ell.

Per acabar, pensem que tots nosaltres també tenim un lloc preparat a dalt del cel junt a Jesús i Maria, i aquest lloc serà per a nosaltres eternament si tenim una gran devoció a la Verge i complim la voluntat de Déu.

Que tinguem un bon dia de la Mare de Déu!