El temps Pascual

LA QUARESMA

La Quaresma és el temps per preparar-nos per a la gran Festa de Pasqua, de la mateixa manera que l’Advent prepara la gran festa de la Nativitat. Ambdós temps litúrgics són temps de reflexió i d’invitació a la conversió.

La Quaresma és, però, molt diferent de Nadal i es distingeix de la següent manera: Per Nadal és Déu Pare que ens mira des del cel amb l’Encarnació del seu Fill. Per Quaresma és Déu Fill des de la terra que mira cap el cel i li demana al Pare per nosaltres.

220px-Meister_Theoderich_von_Prag_013La Quaresma comença el Dimecres de Cendra i acaba el Diumenge de Rams, dia que s’inicia la Setmana Santa. Dura 40 dies. La durada de la Quaresma està basada en el símbol del nombre de quaranta a la Bíblia. En aquesta, es parla dels quaranta dies del diluvi, dels quaranta anys de la marxa del poble jueu pel desert, dels quaranta dies de Moisès i Elies en la muntanya, dels quaranta dies que va passar Jesús en el desert abans de començar la seva vida pública, del 400 anys que va durar l’estada dels jueus a Egipte.CIRI PASQUAL

Al llarg d’aquest temps, sobretot en la litúrgia del diumenge, fem un esforç per recuperar el ritme i estil de veritables creients que hem de viure com a fills de Déu.

És temps de canviar una mica per a ser millors i poder viure més prop de Crist.

El color litúrgic d’aquest temps és el morat, que significa dol i penitència.

En la Quaresma, aprenem a conèixer i apreciar la Creu de Jesús. Amb això, aprenem també a prendre la nostra creu amb alegria per arribar a la gloria de la resurrecció.

L’Església ens convida a viure la Quaresma com un camí cap a Jesucrist; escoltar la paraula de Déu, orant, i compartir amb el proïsme i fer obres bones. Ens convida a viure una sèrie d’actituds cristianes que ens ajuden a semblar-nos més a Jesucrist, ja que per l’acció del nostre pecat ens allunyem més de Déu.

Per això, la Quaresma és el temps del perdó i de la reconciliació fraterna.

Cada dia, durant tota la vida, hem de llençar dels nostres cors l’odi, el rancor, l’enveja, la gelosia que s’oposen al nostre amor de Déu i als germans.

Que aquest temps de reflexió, de penitència, de conversió espiritual ens prepari per celebrar el misteri pasqual.

Anuncis