Els temps litúrgics

ELS TEMPS LITÚRGICS

Desglos dels diferents períodes litúrgics de l’Església Catòlica:

La litúrgia de l’Església està distribuïda en 3 Cicles: A, B i C. Cada període conté 3 temps litúrgics: Nadal, Pasqua i Durant l’any.

Durant tot un any es regeix, per exemple, pel cicle A. Evangeli de Sant Mateu

El següent any es regeix pel Cicle B. Evangeli de Sant Marc.

I l’any tercer pel Cicle C. Evangeli de Sant Lluc.

L’any quart torna a començar pel Cicle A. I així successivament.

D’aquesta manera cada tres anys es fa la rotació complerta de la litúrgia de la Paraula. De Sant Joan se’n llegeixen alguns fragments. La majoria de les lectures són d’Els Fets dels Apòstols. També es fan lectures de l’Antic Testament.

Així, dons l’any 2017 es regeix pel Cicle A, que començà el I Diumenge de l’any 2016 per preparar el Nadal.

I Així successivament el anys que vindran.

Anuncis