Qüestions pràctiques i normes per la celebració

Per contreure matrimoni eclesiàstic cal:

  • Haver rebut el sagrament del Baptisme.
  • Posar-se en contacte amb la parròquia de cada un dels nuvis molt abans del casament, abans de fixar la data en ferm.
  • Fer una preparació amb el mossèn i/o amb parelles acollidores.
  • Obrir un expedient. A tal fi es demanarà la partida de Baptisme, fotocòpia de la pàgina corresponent del Llibre de Família dels pares, eventualment uns testimonis…
  • Acceptar i declarar que el projecte de parella és el d’un matrimoni cristià.
  • Madurar i aprofundir el compromís d’amor.
  • Preparar la celebració. Una vegada celebrat el casament, el rector de la parròquia, en la que s’hagi contret, farà un certificat per comunicar-ho al Registre Civil, on inscriuen el matrimoni i donen el Llibre de Família pertinent.
  • Si es desitja celebrar la cerimònia del casament en una altra parròquia, es a dir, no en la dels nuvis, aquests demanaran igualment al rector de les pròpies parròquies, de on provenen, que instrueixi l’Expedient Matrimonial i que els faci el curset de Preparació.

Normes per a la celebració del Sagrament del Matrimoni

El Consell de la Parròquia de Sant Feliu de Codines, ha acordat les següents NORMES per a les celebracions del Sagrament del Matrimoni a la Parròquia:

1- Admissió de casaments.

La parròquia només té el compromís i el deure de celebrar-hi els dels fidels de la parròquia. Tanmateix, se sent molt honrada d’acceptar-ne d’altres, forans, si s’atenen a les normes i a les recomanacions.

 2- Celebrant

Es pot escollir un celebrant que no sigui el rector de la parròquia de Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els contraents hauran de comunicar el seus nom i cognoms i ell s’haurà de posar en contacte amb el rector de la parròquia, Mossèn Martín Kabamba.

3-Preparació al matrimoni.

Els nuvis demanaran al rector de les pròpies parròquies de on provenen que, instrueixi l’Expedient Matrimonial i que els faci el curset de preparació.

4- Referent als fotògrafs.

Se’ls demana recordin que la cerimònia es celebra en una “església”.

6- Referent a la música.

L’entrada del nuvis a l’església i durant la cerimònia serà una música adient a l’acte religiós.

Esperem que aquestes NORMES contribueixin a la dignificació que es mereixen el temple i la mateixa celebració cristiana del Sagrament del Matrimoni.

 Persona de contacte:

Rector:

Mossèn Martíin Kabamba

Correu electrònic : santfeliu.c@telefonica.net