Qüestions pràctiques i normes per a la celebració

Per contreure matrimoni eclesiàstic cal:

  • Haver rebut el sagrament del Baptisme.
  • Posar-se en contacte amb la parròquia de cada un dels nuvis molt abans del casament, abans de fixar la data en ferm.
  • Fer una preparació amb el mossèn i/o amb parelles acollidores.
  • Obrir un expedient. Amb aquesta fi es demanarà la partida de Baptisme, fotocòpia de la pàgina corresponent del Llibre de Família dels pares, eventualment uns testimonis…
  • Acceptar i declarar que el projecte de parella és el d’un matrimoni cristià.
  • Madurar i aprofundir el compromís d’amor.
  • Preparar la celebració. Una vegada celebrat el casament, el rector de la parròquia fa un certificat per comunicar-ho al Registre Civil, on inscriuen el matrimoni i emeten el Llibre de Família pertinent.
  • Si es desitja celebrar la cerimònia del casament en una altra parròquia, és a dir, no en la dels nuvis, aquests han de demanar igualment al rector de les parròquies d’on provenen que instrueixi l’expedient matrimonial i que els faci el curset de preparació.

Normes per a la celebració del Sagrament del Matrimoni

El Consell de la Parròquia de Sant Feliu de Codines ha acordat les següents NORMES per a les celebracions del Sagrament del Matrimoni a la Parròquia:

1. Admissió de casaments

La parròquia només té el compromís i el deure de celebrar-hi els dels fidels de la parròquia. Tanmateix, se sent molt honrada d’acceptar-ne d’altres, forans, si s’atenen a les normes i a les recomanacions.

 2. Celebrant

Es pot escollir un celebrant que no sigui el rector de la parròquia de Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els contraents hauran de comunicar el seus nom i cognoms i ell s’haurà de posar en contacte amb el rector de la parròquia, mossèn Martí Kabamba.

3. Preparació al matrimoni

Els nuvis demanaran al rector de les pròpies parròquies de on provenen que, instrueixi l’Expedient Matrimonial i que els faci el curset de preparació.

4. Els fotògrafs

Se’ls demana que recordin que la cerimònia se celebra en una “església”.

6. La música

En l’entrada dels nuvis a l’església i durant la cerimònia hi haurà una música adient a l’acte religiós.

Esperem que aquestes NORMES contribueixin a la dignificació que es mereixen el temple i la mateixa celebració cristiana del Sagrament del Matrimoni.

Persona de contacte: rector

Mossèn Martí Kabamba

Correu electrònic: santfeliu.c@telefonica.net

Anuncis