Consell Pastoral de la Parròquia

Està format per un grup de feligresos que col·laboren habitualment i, també, de persones relacionades amb la nostra parròquia que de manera totalment voluntària col·laboren amb el rector en les tasques i activitats que consideren necessàries per donar vida i més dinamisme a la comunitat cristiana.

Per tractar temes d’actualitat, debatre’ls i decidir com actuar, el Consell, presidit pel rector, es reuneix en Assemblea General 3 o 4 cops l’any, segons la necessitat i la importància dels temes.

En aquest apartat donarem informació puntual dels acords del Consell.

Anuncis