Economia i projectes

BALANÇ ECONÒMIC

Despeses ordinàries

Complint amb el nostre compromís de transparència informem quin ha estat el moviment econòmic que ha suposat el manteniment del Temple Parroquial corresponent al exercici 2016, les factures pagades i el detall de les aportacions rebudes estan a la vostra disposició per si voleu repesar-ho. El que hi ha aportat la Parròquia prové de les col·lectes dels diumenges i festius i de donatius particulars, durant l’any.

 Detall del estat de camptes

OBRES DE REFORMA, PROJECTES ESPECIALS

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR

Benvolguts feligresos i amics de la Parròquia,

Com a Rector de la vostra Parròquia, em plau comunicar-vos que les obres que es varen iniciar a principis de l’any 2016, per garantir l’estabilitat del nostre campanar, varen finalitzar el mes de juny del mateix any, crec que la majoria de vosaltres ja n’esteu al corrent.

Des del meu càrrec com a Rector tinc el deure i l’obligació de donar-vos les més expressives gràcies, ja que sense el vostre esforç i col·laboració, i tothom amb la mesura de les seves possibilitats, no hagués estat possible aquesta obra.

Fa escassos dies, la comissió que es va encarregar  de portar l’obra i, desprès de pagades totes factures (industrial paleta, tècnics i d’altres despeses), m’ha fet entrega del següent informe:

Ingressos per donacions i col·laboracions .         .        .        .        .   10.221,32 €

Cost de l’obra:    Industrial Paleta .        .      .        .        .        .        .      7.097,93 €

Tècnics .        .        .   .       .       .        931,70 €

Factura concert i d’altres despeses.       .       .       1.207,00 €               9.236,63 €

———————-

Saldo positiu       .        .        .        .        .        .        .        .        .                  984,69 €

Tenim a la vostre  disposició, per qui o vulgui comprovar, un detall de tots els ingressos per col·lectes, donacions, i entitats, així com de les factures corresponents.

Com a informació important, i que cal tenir-la em compte per a possibles necessitats de la Parròquia, la font d’ingressos i amb percentatges, va ser la següent:

Feligresos i amics de la Parròquia residents    .         .         .          46,22 %

Feligresos i amics de la Parròquia no residents        .         .          46,37 %

Generalitat de Catalunya      .         .         .         .         .         .              7,41 %

Així doncs, podem donar per tancat aquest afer i felicitar-nos mútuament                    per l’èxit obtingut.

Per una altra banda, també tinc el goig de comunicar-vos que el Banc d’aliments    de la Parròquia va demanar un ajut a “La Caixa”, a la oficina de Sant Feliu, i la resposta ha estat generosa i ens han concedit 2.300,- €, que serviran per afavorir amb diferents productes, a les famílies més necessitades. Aprofito per donar a l’entitat la “La Caixa” i en especial al seu Delegat local, el meu agraïment i que de ben segur les famílies que se’n beneficiïn encara ho agrairan més.

Cordialment,

Mossèn Martin Kabamba