Contacta’ns

Aquest espai està destinat a mantenir a través del correu electrònic santfeliu.c@telefonica.net un diàleg fluid i ràpid entre la Parròquia i els feligresos.

A través d’aquest sistema podreu sol·licitar a la Parròquia una partida de baptisme, Només heu de fer-nos arribar per correu electrònic les dades següents:

Nom ………………………………………………………..

Fill/a de: ………………………………………………… i de ……………………………………………..

Nascut/uda a: ………………………………………………… el dia ……. – …………… – ………….

Batejat/ada en aquesta parròquia:  el dia ……. – …………… – ………….

Pel mateix conducte us comunicarem quan la podreu passar a recollir. El cost de cada document es de …. €.

Rector: Mossèn Martí Kabamba

Plaça Rectoria, 1

08182 Sant Feliu de Codines

Tel.: 938 660 121

A/e: sanfeliu.c@telefonica.net

Horari de despatx a la Parròquia de Sant Feliu de Codines:

Divendres, de 17 a 19 h

A/e: santfeliu.c@telefonica.net

Secretaria:

Divendres, de 17 a 19 h

Horari de despatx a la Parròquia de Sant Vicenç de Riells del Fai:

……………………………………………… de …. a ….. h

A/e: …………..@……………..cat

……………………………………………………………………………………………..

Tel.: ……………………………………………………………………………………..

A/e: ………@…………..cat

Anuncis