Contacta’ns

Aquest espai està destinat a mantenir a traves del correu electrònic santfeliu.c@telefonica.net un diàleg fluït i rapit entre la Parròquia i els feligresos.

A traves d’aquest sistema podreu sol·licitar a la Parròquia una partida de baptisme, nomes teniu de fer-nos arribar per el correu electrònic les seguents dades:

Nom ………………………………………………………..

Fill/a de: ………………………………………………… i de ……………………………………………..

Nascut/da a: ………………………………………………… el dia ……. – …………… – ………….

Batejat/da en aquesta parròquia:  el dia ……. – …………… – ………….

Per el mateix conducte us comunicarem quant la podreu passar a recollir. El cost de cada document es de …. €

Rector: Mossèn Martí Kabamba

Plaça Rectoria, 1

08182 – Sant Feliu de Codines

Tels. 938.660.121

E-mail sanfeliu.c@telefonica.net

Horari de despatx a la Parròquia de Sant Feliu de Codines:

Divendres de 17 a 19 hores

E-mail santfeliu.c@telefonica.net

Secretaria:

Divendres de 17 a 19 hores

Horari de despatx a la Parròquia de Sant Vicens de Riells del Fai:

……………………………………………… de …. a ….. hores

E- mail …………..@……………..cat

……………………………………………………………………………………………..

Tel. ……………………………………………………………………………………..

E-mail ………@…………..cat